Upravit stránku
 • O Reiki

  O Reiki

  Reiki nám pomáhá spojit se s vlastní duší a najít správný směr našeho životního záměru (poslání), se kterým jsme se narodili. Tato inteligentní síla má, mimo jiné, schopnost uvádět naši životní energii do rovnováhy. Jsme-li v rovnováze, jak psychické, tak i fyzické, spouští se samoozdravný léčebný proces. Zbavujeme se starých nefunkčních vzorců chování, stáváme se šťastnějšími, nalézáme svůj smysl života. A jsme-li šťastní, pak jsme i zdraví!

  Prostřednictvím jednoduchého rituálu, kterému se říká "naladění na Reiki" (známé též jako zasvěcení), získáme možnost se vlastní duši plně otevřít. Práce s Reiki dostává řád, cíl a potřebnou sílu. Jsme pak schopni pomáhat nejen sobě, ale i druhým. Naladění je rozděleno do tří stupňů. 

  I. stupeň je především o práci na sobě a o kontaktním léčení, které se děje přikládáním rukou na sebe či druhé. Předáváme-li Reiki druhým, pomáháme i jim spojit se s jejich duší. Jejich i náš energetický systém se při předávání Reiki vyrovnává, dostáváme se do pohody, zdraví se zlepšuje, nemoci ustupují. 

  Při II. stupni získáváme další úžasné nástroje, jak s Reiki pracovat. Můžeme pracovat s minulostí, např. řešit dávná traumata a příčiny našich současných problémů. Můžeme si Reiki tzv. posílat do budoucích situací (např. pohovorů, zkoušek apod.) a eliminovat tak vliv našich strachů a obav "jak to dopadne?", energeticky se chránit před negativními energií a osobami, a mnohé další. Druhý stupeň Reiki nám také umožní "léčit" lidi nebo zvířata i na dálku.  

  Sílu Reiki lze ještě násobně navýšit pomocí originální autorské techniky, vyučované na samostatných speciálních kurzech QReiki©. Bližší info na vyžádání.

  III. nejvyšší stupeň Reiki je stupeň mistra (učitele). Ten náleží tomu, kdo zjistil, jak je energie Reiki prospěšná a chce ji šířit a předávat dál.

 • O kurzech Reiki

  O kurzech Reiki

  AKTUÁLNÍ KURZY REIKI

  Na kurzu REIKI I. stupeň se dozvíte o energii Reiki, zjistíte, jaký je správný překlad a pravý význam dvou japonských slovních výrazu "RE" a "KI". Poznáte možnosti, jaké Vám zprostředkuje Reiki, naučíte se s energií Reiki pracovat tak, abyste mohli sami pomáhat sobě i druhým.

  Proběhne také naladění do I. stupně Reiki a Vy se spojíte se svou duší. Zhramonizuje se jak Vaše fyzické tělo, tak i psychika a samoozdravný proces bude spuštěn. Součástí semináře bude i praktická výuka, vše si sami vyzkoušíte. Každý účastník obdrží osvědčení a skripta.

  Reiki Svitavy Brno
  Posvátná hora Kurama

  Na kurzu REIKI II. stupeň si rozšíříte své znalosti o energii Reiki, poznáte její další možnosti, naučíte se Reiki posílat na dálku, do událostí, dozvíte se, jak pomocí Reiki léčit minulá traumata, zlozvyky a mnoho dalšího. Vaše síla Reiki bude znásobena. Dozvíte se, jak pracovat se třemi základními Reiki symboly a co vlastně znamenají. Zharmonizujete svou minulost, přítomnost i budoucnost. Proběhne také naladění do II. stupně Reiki a Vy se ještě více a intenzivněji spojíte se svou duší, dojde k započetí hlubokého čištění. Součástí semináře bude i praktická výuka, vše si sami vyzkoušíte. Každý účastník obdrží osvědčení a skripta.

  Délka trvání kurzů I. a II. stupně se pohybuje mezi pěti a sedmi hodinami, dle počtu účastníků. Mají vždy 3 základní části. Teorie - zde se dozvíte, co je podstatou Reiki, uslyšíte o historii Reiki, poznáte zásady a podmínky práce s Reiki, jak využívat Reiki v praktickém životě a mnoho dalšího. Ve druhé části proběhne proces naladění (zasvěcení) na Reiki. A třetí část seminářů je věnována praxi. K dispozici jsou masérská lehátka, naučíte se pozice základního i celkového ošetření Reiki a vše si prakticky vyzkoušíte. Dojde k Vaší první Reiki praxi.

  Na kurzu II. stupně se v první části naučíte tři symboly Reiki a co znamenají, jak s nimi pracovat na dálku, skrze čas, jak dokážou řešit psychické a emoční problémy, jak umí ochránit před negativní energií a také, jak pomocí Reiki pracovat s astrálními entitami. Ve druhé části následuje opět naladění, tentokrát na II. stupeň, a ve třetí praxe, tj. využití Reiki II. stupně na dálku i kontaktně.

  Kurz Quantum Reiki© výrazně zefektivňuje sílu Reiki. Trvá 4 až 5 hodin, obsahuje část teoretickou a praktickou, spojenou s nácvikem speciálních technik. Podrobnosti na vyžádání.

  Příprava na naladění na  třetí, tzv. mistrovský stupeň probíhá individuálně. Veškeré informace obdržíte osobně.

 • Foto z kurzů

  Z kurzů

  • Co všechno s Vaším životem dokáže Reiki? Víte, že Reiki v sobě spojuje dvě skvělé věci
  • Je to ŽIVOTNÍ POSUN a ÚČINNÁ SCHOPNOST PRÁCE s ENERGIÍ.
  •  Co je pro Vás důležitější? Nebo, jde to ruku v ruce? S Reiki ANO. 
  • Každý dokáže pracovat s energiemi i bez Reiki. 
  • Někdo více a někdo méně efektivně. 
  • REIKI Vás však rozhodně hodí na úplně jiný LEVEL!!!

 • Ceník Reiki

  Ceník Reiki

  • Kurz včetně iniciace (naladění) do I. stupně  1.300 Kč (V.I.P. kurz pro jednoho 2.500 Kč)
  • Kurz včetně iniciace (naladění) do II. stupně 1.900 Kč (V.I.P. kurz pro jednoho 3.500 Kč)
  • Kurz QReiki©                                                       2.300 Kč (V.I.P. kurz pro jednoho 3.800 Kč)
  • Kurz včetně přípravy a iniciace (naladění) do III. stupně 19.000 Kč (bližší info na vyžádání)

  Pokud kurz Reiki pořádá třetí strana, mohou se ceny lišit.

  Platba probíhá předem na účet č. 222 034 193/0600.

  Storno podmínky účasti na kurzu:

  V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součástí jsou tyto storno podmínky, které se přihlášením na kurz objednatel zavazuje plnit. 

Nahoru