Upravit stránku

Dyslexie a dysgrafie patří mezi tzv. poruchy učení, které mohou postihnout průměrně, často i nadprůměrně, inteligentní dítě a v jisté formě přetrvávají zpravidla celý život. Člověk je pak tímto problémem více či méně společensky limitován. Odhaduje se, že je takto postiženo až 10% populace.

Porucha čtení (dyslexie) a psaní (dysgrafie) se začíná projevovat přibližně kolem osmého roku věku, kdy se takto postižené děti výrazně opožďují ve čtení a psaní vůči svým stejně starým spolužákům. Vznikají také doprovodné problémy, např. školní fóbie, při které má dítě strach jít do školy s častými tělesnými projevy (bolesti břicha apod). Při EFT terapii, jež poruchy učení řeší velmi efektivně a rychle, pak pracuji např. i se strachy "že se mi ostatní budou smát, že budu mít špatnou známku a tatínek se bude zlobit, že se se mnou nebude chtít nikdo kamarádit, že budu muset do zvláštní školy" a s mnohý dalšími souvisejícími aspekty, které vyjdou v rámci terapie najevo.

Obvykle již při prvním sezení je patrný výrazný posun k lepšímu. Následné jedno až dvě sezení pak problém většinou zcela urovná. Terapie s dětmi nad osm let, ale i mladšími, trvá zpravidla do jedné hodiny. Pokud na tom dítě vyloženě netrvá, probíhá bez přítomnosti rodiče. S dospělým klientem lze pracovat i déle. Sezení pak trvá max. do hodiny a půl. Obdobně jako dyslexii a dysgrafii metoda EFT úspěšně řeší i další tzv. dys... problémy.


Nahoru