Upravit stránku
 • O Reiki

  O Reiki

  Reiki nám pomáhá spojit se s vlastní duší a najít správný směr našeho životního záměru (poslání), se kterým jsme se narodili. Tato inteligentní síla má, mimo jiné, schopnost uvádět naši životní energii do rovnováhy. Jsme-li v rovnováze, jak psychické, tak i fyzické, spouští se samoozdravný léčebný proces. Zbavujeme se starých nefunkčních vzorců chování, stáváme se šťastnějšími, nalézáme svůj smysl života. A jsme-li šťastní, pak jsme i zdraví!

  Prostřednictvím jednoduchého rituálu, kterému se říká "naladění na Reiki" (známé též jako zasvěcení), získáme možnost se vlastní duši plně otevřít. Práce s Reiki dostává řád, cíl a potřebnou sílu. Jsme pak schopni pomáhat nejen sobě, ale i druhým. Naladění je rozděleno do tří stupňů. 

  I. stupeň je především o práci na sobě a o kontaktním léčení, které se děje přikládáním rukou na sebe či druhé. Předáváme-li Reiki druhým, pomáháme i jim spojit se s jejich duší. Jejich i náš energetický systém se při předávání Reiki vyrovnává, dostáváme se do pohody, zdraví se zlepšuje, nemoci ustupují. 

  Při II. stupni získáváme další úžasné nástroje, jak s Reiki pracovat. Můžeme pracovat s minulostí, např. řešit dávná traumata a příčiny našich současných problémů. Můžeme si Reiki tzv. posílat do budoucích situací (např. pohovorů, zkoušek apod.) a eliminovat tak vliv našich strachů a obav "jak to dopadne?", energeticky se chránit před negativními energií a osobami, a mnohé další. Druhý stupeň Reiki nám také umožní "léčit" lidi nebo zvířata i na dálku.  

  Sílu Reiki lze ještě výrazně navýšit pomocí originální autorské techniky, vyučované na samostatných pokračovacích kurzech II. stupně LEVEL 2.

  III. nejvyšší stupeň Reiki je stupeň mistra (učitele). Ten náleží tomu, kdo zjistil, jak je energie Reiki prospěšná a chce ji šířit a předávat dál.

 • O kurzech Reiki

  O kurzech Reiki

  AKTUÁLNÍ KURZY REIKI

  Na kurzu REIKI I. stupeň se dozvíte o energii Reiki, zjistíte, jaký je správný překlad a pravý význam dvou japonských slovních výrazu "RE" a "KI". Poznáte možnosti, jaké Vám zprostředkuje Reiki, naučíte se s energií Reiki pracovat tak, abyste mohli sami pomáhat sobě i druhým.

  Proběhne také naladění do I. stupně Reiki a Vy se spojíte se svou duší. Zhramonizuje se jak Vaše fyzické tělo, tak i psychika a samoozdravný proces bude spuštěn. Součástí semináře bude i praktická výuka, vše si sami vyzkoušíte. Každý účastník obdrží osvědčení a skripta.

  Reiki Svitavy Brno
  Posvátná hora Kurama

  Na kurzu REIKI II. stupeň si rozšíříte své znalosti o energii Reiki, poznáte její další možnosti, naučíte se Reiki posílat na dálku, do událostí, dozvíte se, jak pomocí Reiki léčit minulá traumata, zlozvyky a mnoho dalšího. Vaše síla Reiki bude znásobena. Dozvíte se, jak pracovat se třemi základními Reiki symboly a co vlastně znamenají. Zharmonizujete svou minulost, přítomnost i budoucnost. Proběhne také naladění do II. stupně Reiki a Vy se ještě více a intenzivněji spojíte se svou duší, dojde k započetí hlubokého čištění. Součástí semináře bude i praktická výuka, vše si sami vyzkoušíte. Každý účastník obdrží osvědčení a skripta.

  Délka trvání kurzů I. a II. stupně se pohybuje mezi pěti a sedmi hodinami, dle počtu účastníků. Mají vždy 3 základní části. Teorie - zde se dozvíte, co je podstatou Reiki, uslyšíte o historii Reiki, poznáte zásady a podmínky práce s Reiki, jak využívat Reiki v praktickém životě a mnoho dalšího. Ve druhé části proběhne proces naladění (zasvěcení) na Reiki. A třetí část seminářů je věnována praxi. K dispozici jsou masérská lehátka, naučíte se pozice základního i celkového ošetření Reiki a vše si prakticky vyzkoušíte. Dojde k Vaší první Reiki praxi.

  Na kurzu II. stupně se v první části naučíte tři symboly Reiki a co znamenají, jak s nimi pracovat na dálku, skrze čas, jak dokážou řešit psychické a emoční problémy, jak umí ochránit před negativní energií a také, jak pomocí Reiki pracovat s astrálními entitami. Ve druhé části následuje opět naladění, tentokrát na II. stupeň, a ve třetí praxe, tj. využití Reiki II. stupně na dálku i kontaktně.

  Kurz II. stupně LEVEL 2 výrazně zefektivňuje sílu Reiki. Trvá 4 až 5 hodin, obsahuje část teoretickou a praktickou, spojenou s nácvikem speciálních technik.

  Příprava na naladění na REIKI III. mistrovský stupeň probíhá individuálně. Veškeré informace obdržíte osobně.

 • Foto z kurzů

  Z kurzů

  • Co všechno s Vaším životem dokáže Reiki? Víte, že Reiki v sobě spojuje dvě skvělé věci
  • Je to ŽIVOTNÍ POSUN a ÚČINNÁ SCHOPNOST PRÁCE s ENERGIÍ.
  •  Co je pro Vás důležitější? Nebo, jde to ruku v ruce? S Reiki ANO. 
  • Každý dokáže pracovat s energiemi i bez Reiki. 
  • Někdo více a někdo méně efektivně. 
  • REIKI Vás však rozhodně hodí na úplně jiný LEVEL!!!

 • Ceník Reiki

  eník Reiki

  • Kurz včetně iniciace (naladění) do I. stupně 1.300 Kč (V.I.P. kurz pro jednoho 2.500 Kč)
  • Kurz včetně iniciace (naladění) do II. stupně 1.900 Kč (V.I.P. kurz pro jednoho 3.500 Kč)
  • Kurz II. stupně LEVEL 2        2.500 Kč 
  • Kurz včetně přípravy a iniciace (naladění) do III. stupně 19.000 Kč

  Pokud seminář Reiki pořádá třetí strana, mohou se ceny lišit.

  Platba probíhá předem na účet č. 222 034 193/0600.

  Storno podmínky účasti na kurzu:

  Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součástí jsou tyto storno podmínky, které se přihlášením na kurz objednatel zavazuje plnit. 

Nahoru