Upravit stránku

Důležitost zpětné vazby

Zpětná vazba a následné dokončení celého procesu práce s klientem, je pro konečný úspěch a dosažení klientova cíle (zadání) zcela zásadní. A to přesto, že klient pociťuje změnu k lepšímu již po prvním sezení, avšak i tehdy, nepocítí-li změnu žádnou.

Pokud totiž nedojde ke zpracování všech aspektů zadání (problému), které se mnohdy v celé své "kráse" ukáží až po eliminaci akutních projevů, může se problém, dříve či později, skutečně vrátit. Pokud změna trvá, není však úplná nebo dostatečně výrazná, i zde je nutné dát zpětnou vazbu, aby bylo možno stanovit další postup, v práci pokračovat a dokončit ji. První konzultace bývá více poznávací, klient si osvojuje techniku, se kterou se pracuje. Překonávají se nejsilnější bloky a překážky, řeší se akutní projevy problému. Poté následuje časová prodleva 10 až 14 dní, během které vliv konzultace tzv. "dojíždí" a začínají se obvykle u klienta projevovat žádané změny. Ne vždy musí být razantní a viditelné, klient je někdy nemusí vůbec pozorovat. To, že k nim došlo, si často uvědomí právě až po konzultaci s EFT praktikem. 

Při následném sezení se mimo jiné pracuje s tím, co nového se po prvním ukázalo. Jde se více do hloubky, hledají a zpracovávají se další aspekty tématu a proces se zpravidla dokončuje. Adekvátní výsledky lze očekávat poté, až je společná práce ukončena. Ne vždy se to stane po jednom čí dvou sezení, nebývá to však výjimkou. Efektivita EFT je velmi vysoká, pohybuje se mezi 80 až 90 procenty úspěšnosti. Praxe ukazuje, že až 60 procent klientů vnímá změnu již po první konzultaci. Pokud jsou zpracovány všechny aspekty problému, je účinek trvalý.

Nahoru