Upravit stránku

Historie metody EFT a její princip

Metoda EFT neboli Techniky emoční svobody (angl. Emotional Freedom Techniques)  patří do mladého alternativního oboru známého jako "energetická psychologie". U vzniku pojmu energetická psychologie stál před 40 lety v Americe renomovaný psycholog Dr. Roger Callahan. Díky svému zájmu o Tradiční čínskou medicínu a z důvodu frustrace, kterou zažíval s jednou svou klientkou, těžkou fobičkou, na jejíž fobii jakkoli neúčinkovaly klasické psychologické postupy, došel pomocí jednoduchého experimentu k významnému objevu, že "příčinou všech negativních emocí je porucha na energetickém systému člověka", tak jak ho zná, po tisíciletí využívá a pojmenovává Tradiční čínská medicína.

Energetická psychologie není konvenční psychologií, tak jak ji používají kliničtí a jiní běžní psychologové, ani si její postupy nebo výsledky nijak nepřisvojuje a nenárokuje. Energetická psychologie vnímá člověka celostně, jako soubor myšlenek, emocí a energie, sídlící v lidském těle. Při práci s klientem se prakticky vždy používá mechanická stimulace (jemné poklepávání konečky prstů) vybraných akupresurních bodů na hlavě, hrudi a rukou, spojená s "nacítěním" se klienta na související negativní emoci či pocit s cílem překonat psychologický či jiný problém a napomoci tak rozvoji osobnosti jedince udržovat jeho zdraví a dobrou fyzickou i duševní kondici. 

Vzhledem k tomu, že emoce jsou produktem nevědomé části mysli, je klient při konzultaci schopen nalézt a překonávat i podvědomé negativní životní programy a měnit je, což významně přispívá k jeho osobnímu rozvoji. Při poklepávání na akupresurní body dochází k ovlivnění toku energie v těle a následnému spontánnímu uvolnění tělesného projevu dané emoce (např. STRACH - tlak na hrudi, VZTEK - napětí v ramenou, LÍTOST - stažený krk apod.) a tím pádem i k neutralizaci negativní emoce jako takové. Při konzultaci je s klientem veden cílený rozhovor a de facto jsou mu dávány návody a pokyny, jak poruchu na energetickém systému objevit a překonat. Praxe ukazuje, že s negativními emocemi a myšlenkami souvisí i mnohé fyzické problémy nebo bolesti. V praxi pak může po neutralizaci emocí spontánně docházet k zmírnění i vymizení takových problémů.

Výsledkem výzkumu Dr. Callahana byl vznik metody TFT (Thought Field Therapy - česky terapie mezipólového myšlení). Výrazným zjednodušením technik TFT, které na základě vlastních experimentů a studií provedl Ing. Gary Craig, žák Callahana, vznikla zcela nová technika, známá jako metoda EFT neboli Techniky emoční svobody (angl. Emotional Freedom Techniques)

Další úpravou metody EFT, kterou provedl  Robert Smith, NLP praktik z americké Oklahomy, vznikla technika nazvaná Faster EFT. Využívá v sobě více NLP techniky a prvky hypnózy. Praxe dokládá, že kombinace klasické metody EFT G. Craiga a Faster EFT R. Smitha je pro efektivní terapeutickou práci ideální.

Spojením vybraných prvků a postupů z Hlubinné abreaktivní psychoterapie podle Ing. Adreje Dragomireckého, energetické psychologie a hypnózy vznikla zcela nová autorská technika, nazvaná  jako Energetická regrese©David Bulva. 

Její výhody spočívají zejména v rychlosti (jedno sezení trvá cca 1 až 2h, oproti 3 až 5h při běžné regresi), přívětivosti pro klienta (není nutné v silném emočním i fyzickém vypětí zdlouhavě opakovaně znovuprožívat minulé traumatické události) a možnosti pochopení problému klienta z "vyššího" pohledu (z hlubokého podvědomí se obvykle uvolňují témata, související s aktuálním problémem), spolu s odpovědí na otázku "Proč se mi to děje?".

 

UPOZORNĚNÍ: používané metody patří mezi alternativní techniky a nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

Nahoru