Upravit stránku
  • EFT konzultace osobní a Skype                                                       750 Kč/60 min, 950 Kč/90 min (+ 100 Kč osobní konz. v Brně)

  • EFT konzultace po telefonu akutní                                                  450 Kč

  • regresní techniky (HAP, ER)                                                              550 Kč/započatá hodina (HAP), 750 Kč/1.h  - 550 Kč/další započatá hodina (ER)

  • poradenská konzultace                                                                      500 Kč/započatá hodina (+ 100 Kč/h v Brně)

  • lektorská konzultace (pro absolventy kurzů)                                  250 Kč

Konzultaci nebo účast na KURZU lze zakoupit i formou DÁRKOVÉHO POUKAZU.

Platba za konzultaci probíhá předem na účet č. 222 034 193/0600 nebo hotově na místě (bude upřesněno při objednání).

Obchodní podmínky (storno podmínky platby za konzultaci, sankční ustanovení):

Potvrzením termínu objednávky konzultace ze strany proveditele (konzultanta) je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, které se dokončeným objednáním  na konzultaci objednatel (klient) zavazuje plnit.

V případě, že konzultace bude ze strany objednatele (klienta) zrušena z jakéhokoliv důvodu později, než 24 hodin přede dnem jejího termínu, nebo se na konzultaci objednatel (klient) z jakéhokoliv důvodu nedostaví, předem provedená úhrada za  konzultaci propadá nebo je objednatel (klient) povinen provést neprodleně za nevyužitou objednanou konzultaci dodatečnou platbu ve výši 750 Kč na účet č. 222 034 193/0600. V případě včasného oznámení neúčasti na konzultaci (dříve, než 24 hodin přede dnem jejího termínu), bude dopředná platba převedena na konzultaci následující. V případě, že bude sezení zrušeno ze strany proveditele (konzultanta), bude částka převedena na následující konzultaci nebo v plné výši vrácena objednateli (klientovi). Výše uvedené platí v případě, že bude objednateli (klientovi) nabídnut a potvrzen termín konzultace v době kratší, než 15. den ode dne potvrzení objednávky. Jinak platí, v souladu s příslušným ustanovením Nového občanského zákoníku, možnost od smlouvy odstoupit (řádně zrušit objednávku) ve lhůtě 14 dní od potvrzení objednávky bez sankcí. Je-li klientovi (objednateli) nabídnut a potvrzen termín později, než 14 dní od data objednávky, platí příslušné ustanovení Nového občanského zákoníku, ze kterého výše uvedená fakta sama vyplývají, včetně výše uvedeného sankčního ustanovení. 

Nahoru