Upravit stránku
EFT konzultace osobní a on-line750 Kč/60 min., 950 Kč/90 min. (+ 100 Kč Boskovice a Brno)
EFT konzultace po telefonu akutní450 Kč (do 30 minut času)
Lektorská konzultace (telefonicky pro absolventy kurzů)250 Kč/jednotlivé zavolání (do 15 minut času)

Platba za konzultaci probíhá předem na účet č. 222 034 193/0600 nebo hotově na místě (bude upřesněno při objednání).

Obchodní podmínky (storno podmínky platby za konzultaci, sankční ustanovení):

Potvrzením termínu objednávky konzultace ze strany proveditele (konzultanta) je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, které se dokončeným objednáním  na konzultaci objednatel (klient) zavazuje plnit.

V případě, že konzultace bude ze strany objednatele (klienta) zrušena z jakéhokoliv důvodu později, než 24 hodin přede dnem jejího termínu, nebo se na konzultaci objednatel (klient) z jakéhokoliv důvodu nedostaví, předem provedená úhrada za  konzultaci propadá nebo je objednatel (klient) povinen provést neprodleně za nevyužitou objednanou konzultaci dodatečnou platbu ve výši 750 Kč (při objednávce do Boskovic a Brna 850 Kč) na účet č. 222 034 193/0600. V případě včasného oznámení neúčasti na konzultaci (dříve, než 24 hodin přede dnem jejího termínu), bude dopředná platba převedena na konzultaci následující. V případě, že bude sezení zrušeno ze strany proveditele (konzultanta), bude částka převedena na následující konzultaci nebo v plné výši vrácena objednateli (klientovi). Výše uvedené platí v případě, že bude objednateli (klientovi) nabídnut a potvrzen termín konzultace v době kratší, než 15. den ode dne potvrzení objednávky. Jinak platí, v souladu s příslušným ustanovením Nového občanského zákoníku, možnost od smlouvy odstoupit (řádně zrušit objednávku) ve lhůtě 14 dní od potvrzení objednávky bez sankcí. Je-li klientovi (objednateli) nabídnut a potvrzen termín později, než 14 dní od data objednávky, platí příslušné ustanovení Nového občanského zákoníku, ze kterého výše uvedená fakta sama vyplývají, včetně výše uvedeného sankčního ustanovení. 

Nahoru