Upravit stránku

Sociální fobie (zkratka SF, též sociální strach či sociální úzkost, resp. sociálně-úzkostná porucha) je úzkostná porucha, která působí jak tělesné, tak emocionální problémy v různých sociálních situacích, jako je běžný styk s lidmi, telefonování, jedení či psaní na veřejnosti apod. Lidé se sociální fobií si uvědomují iracionalitu této úzkosti, avšak ta jim brání do těchto jinak běžných situací vstupovat a mnohdy se prohlubuje sníženým sebevědomím. To vede postupně ke společenské izolaci a stresu (zdroj: Wikipedie).

V přímých, ale i nepřímých interakcích s lidmi sociální fobik sám sebe vnímá jako střed pozornosti a prožívá obavy a strachy, že bude okolím (lidmi) jakkoli negativně posuzován. Tyto obavy a strachy jsou zpravidla spojeny s tělesnými projevy, jako např. bušení srdce, zvýšená potivost, sucho v ústech, třes, červenání se, nedůvodné nucení na toaletu, vady řeči apod. Obranou reakcí fobika je pak se podobným situacím cíleně vyhýbat, což sociální fobii ještě zvyšuje.

Metoda EFT nabízí řešení v podobě práce s minulými negativními zážitky, se simulacemi situací budoucích, s negativními přesvědčeními o sobě samých apod. Lze pracovat i nepřímo, bez toho, aby fobik opustil svou komfortní zónu (Skype konzultace na dálku). Pracuje se i s podvědomou částí mysli a dochází k nácviku sociálních dovedností, avšak bez toho, aby byl fobik jakkoli vystavován dalšímu stresu.

Paruréza

Specifickým podtypem sociální fobie je paruréza, známá také jako syndrom stydlivého močového měchýře. Porucha spočívá v problémech s močením na veřejnosti (nejčastěji na veřejném WC). Postihuje muže od nejútlejšího věku až do vysokého stáří. Mnoho z nich parurézou trpí celý život a značně jim ztěžuje běžný život. 

Řešení parurézy metodou EFT je velmi efektivní. Pracuje se s eliminací veškerých emocí souvisejících s problémem se vymočit, pak i s tělesnými projevy parurézy. Výrazná úleva obvykle přichází po jednom či dvou konzultacích (sezení). Klient též v rámci terapie obdrží návod a naučí se, jak s projevy parurézy může sám pracovat. 

Nahoru