Upravit stránku

 

Pomoc při Dartitis


" Mám pocit, že někdo drží mou ruku, když chci hodit..."

Dartitis, stav známý též jako "nemoc hráčů šipek", postihuje hráče od nejzákladnějších výkonnostních kategorií až po mistry šipkařského sportu. Objevuje se též u hráčů golfu, free stylle footbalu apod.

Jedná se o psychosomatický stav, který má negativní vliv na výkonnost hráče, a to především ve fázi samotného odhozu šipky. Výkonnost špičkového hráče může skokově klesnout na minimum, zhoršuje se jeho psychický stav, intenzita sportovního nasazení, dochází k frustraci až depresím, což může vést i k úplnému ukončení kariéry.  


Obvyklé projevy Dartitis

ztráta rovnováhy a přepadávání

neschopnost odhodit šipku

návaly horka a studený pot

zhoršené dýchání a vidění 

třes a brnění v končetinách

zrychlený tep

 

Jak získat zpět svou výkonnost, jistotu, klid a radost ze hry...?

ŘEŠENÍ DARTITIS

Při práci používám terapeutickou metodu  EFT. a jako jediný v ČR se zabývám léčbou Dartitis touto technikou, jak je obvyklé ve světě. Výrazná úleva od příznaků (projevů) Dartitis přichází obvykle již po prvním, častěji po druhém sezení. Klient též obdrží a naučí se techniku, jak postupovat při projevech Dartitis přímo v reálu, a jak se emočně připravovat na soutěže atd.

Po každé konzultaci je zásadní zpětná vazba, podle které se určuje další postup práce. Vzhledem k tomu, že se obvykle Dartitis neprojevuje, nebo jen mírně, při běžných trénincích, avšak výrazně při trénincích na konkrétní soutěž a též přímo při soutěži, je třeba zpětná vazba i po takovéto konkrétní akci. Ze zkušenosti mohu říct, že k eliminaci problémů jsou obvykle třeba tři až pět sezení (konzultací).  Vhodné též je absolvovat jednu či dvě konzultace přímo v terénu, tj. při tréninku nebo soutěži.

Příchod Dartitis může též souviset i s řešení jiných životních problémů (např. rozvod, ztráta zaměstnání apod.) a s celkovým dlouhodobým emočním a psychickým vypětím. Zde je pak třeba vyřešit i vazbu na tento problém. 


Nahoru