Upravit stránku

Energetická regrese © David Bulva

Vlastní autorská technika, spojující vybrané prvky a postupy z

  • Hlubinné abreaktivní psychoterapie dle A. Dragomireckého
  • Energetické psychologie 
  • Hypnózy 

Výhody Energetické regrese oproti jiným typům regresních terapií:

  1. Rychlost - délka jedné konzultace trvá 1 až 2 hodiny, oproti 3 až 5 hodinám při běžné regresi
  2. Přívětivost - není nutné v silném emočním i fyzickém vypětí zdlouhavě opakovaně znovuprožívat minulé traumatické události
  3. Účinnost  - emoční uvolnění (abreakce) probíhá současně ve třech rovinách
  • fyzické tělo 
  • podvědomí 
  • vědomí 

Jaký typ hypnózy se používá a k čemu slouží?

Jedná se o tzv. lehký trans (známější pojem je také "hladina alfa"), kdy je klient plně při vědomí a vše si ze sezení pamatuje. Pomocí hypnózy se klient po časové ose velmi rychle přiblíží k příčinné (traumatické) události, ať je tato jakkoli časově vzdálená od současnosti.

Lze při ER narazit na nějaký tzv. "minulý život"?

Energetická regrese, tak jako většina ostatních regresních technik, probíhá ve změněném stavu vědomí (hladina alfa, lehký trans...), tj. je "otevřené" hluboké podvědomí, ze kterého se mohou uvolnit informace běžně nepřístupné. Tyto události zpravidla dějově souvisí s řešeným problémem klienta. Zda se však jedná o skutečnost nebo jen konstrukt podvědomí, nejsem schopen jakkoli zaručit nebo tvrdit, stejně jako u každé jiné regresní techniky. Důležitý a zásadní je účinek.

Záznamy z některých regresí

UPOZORNĚNÍ: používané metody patří mezi alternativní techniky a nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

Nahoru