Upravit stránku

Energetická regrese © David Bulva (ER)

Vlastní autorská technika, spojující vybrané prvky a postupy z

 • Hlubinné abreaktivní psychoterapie
 • Energetické psychologie 
 • Hypnózy 

Výhody Energetické regrese oproti jiným typům regresních terapií:

 1. Rychlost - délka jedné ER konzultace trvá 1 až 2 hodiny, oproti 3 až 5 hodinám při běžné regresi
 2. Přívětivost - není nutné v silném emočním i fyzickém vypětí zdlouhavě opakovaně znovuprožívat minulé traumatické události
 3. Účinnost  - emoční uvolnění (abreakce) probíhá současně ve třech rovinách
 • fyzické tělo 
 • podvědomí 
 • vědomí 

Jaký typ hypnózy se používá a k čemu slouží?

Jedná se o tzv. lehký trans (známější pojem je také "hladina alfa"), kdy je klient plně při vědomí a vše si ze sezení pamatuje. Pomocí hypnózy se klient po časové ose velmi rychle přiblíží k příčinné (traumatické) události, ať je tato jakkoli časově vzdálená od současnosti.

Lze při ER narazit na nějaký "minulý život"?

I Energetická regrese probíhá ve změněném stavu vědomí (hladina alfa, lehký trans...), tj. je "otevřené hluboké podvědomí", ze kterého se mohou uvolnit informace běžně nepřístupné. Tyto události zpravidla dějově souvisí s řešeným problémem klienta. Zda se však jedná o skutečnost nebo jen konstrukt podvědomí, nejsem schopen jakkoli zaručit nebo tvrdit, stejně jako u každé jiné regresní techniky. Důležitý a zásadní je terapeutický účinek.

Kurzy ER

Cena: 10.800 Kč

Délka trvání (27 hodin výuky):

 • blok 1 - 2,5 dne (pá 14 - 19h, so 10 - 19h, ne 10 - 15h)
 • blok 2- 2 dny (so 13 - 18, ne 10 - 14)

Veškeré další informace pouze vážným zájemcům


 

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) 

Autor Ing. Andrej Dragomirecký († 2017), profesor psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie.

Pomocí asociací (podobnosti) cíleně v paměti vyhledává minulá traumata na zvolené téma a opakovaným procházením (prožíváním) děje v mysli (představě) dochází k tzv. abreakci neboli emočnímu uvolnění. I zde se zpravidla setkáváme s fenoménem tzv. "minulých životů", kdy se během práce může z podvědomí uvolnit událost, kterou klient ve skutečnosti neprožil (ukazuje na to děj, který se může odehrávat třeba v období středověku). Klient však vnímá na tento děj silnou emoční vazbu.

Běžná délka jednoho sezení 3 až 5 hodin. 

Upozornění! HAP není vhodná pro emočně nevyrovnané jedince a lidi s psychiatrickou diagnózou, užívající tlumící léky, antipsychotika či antidepresiva.

Ing. Andrej Dragomirecký

Záznamy z některých regresí

UPOZORNĚNÍ: používané metody patří mezi alternativní techniky a nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

Nahoru