Upravit stránku

Energetická regrese © David Bulva (ER) - vlastní autorská technika, spojující vybrané prvky a postupy z regresní terapie, energetické psychologie a hypnózy. 

Běžná délka jednoho sezení 1 až 2 hodiny.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) - autor Ing. Andrej Dragomirecký, prof. psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie. Pomocí asociací (podobnosti) cíleně v paměti vyhledává minulá traumata na zvolené téma a opakovaným procházením (prožíváním) děje v představě dochází k tzv. abreakci neboli emočnímu uvolnění. 

Běžná délka jednoho sezení 3 až 5 hodin.

UPOZORNĚNÍ: používané metody patří mezi alternativní techniky a nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

Nahoru