Upravit stránku

Jak osobní EFT konzultace probíhá a jak dlouho trvá?

Konzultace trvá zpravidla 60 90 minut. Klient během ní, mimo jiné, hledá dle pokynů ve své mysli a vzpomínkách situace a události, při jejichž představě se na dané téma necítí příjemně. Když si je vybaví a "nacítí" se na ně, dochází k jemnému poklepávání prsty na stanovené akupresurní body, pod kterými se nacházejí důležité energetické dráhy v lidském těle, tzv. meridiány.

Při poklepávání klient po EFT praktikovi opakuje krátké věty (tzv. EFT připomínací fráze), vystihující nepříjemný pocit (emoci nebo její tělesný projev), týkající se daného tématu, např. "tlak na hrudi, že mám mluvit před lidmi", "stažený krk, že se na mě dívají" apod. Pracuje se i s momentálními projevy problému nebo nepohody. Při konzultaci se nepoužívají akupunkturní jehly, ani jiné nástroje. Klient nemusí ležet, ani se svlékat. Nejsou nabízeny žádné léky nebo potravinové doplňky.

VIDEO - EFT konzultace na téma "strach z létání" (aviofobie)

Za jak dlouho mohu očekávat změnu?

Praxe ukazuje, že přibližně u 60% klientů již po prvním sezení dochází k výrazné změně k lepšímu. Při následujících se proces většinou dokončuje. Přibližně 80% běžných problémů (např. STRACHY, OBAVY a FOBIE, VZTAHOVÉ nebo PRACOVNÍ problémy, PROKRASTINACE atd.), bývají výrazně redukovány zpravidla během jedné až tří konzultací. Překonání  těžších problémů, spojených např. s CHRONICKÝMI NEMOCEMI, ZÁVISLOSTMI, DEPRESEMI a ÚZKOSTMI apod., trvá zpravidla déle. 

Důležitá je v celém procesu zpětná vazba, kterou je nutné poskytnout zejména po první konzultaci, aby mohlo dojít ke zpracování všech aspektů daného problému. Pak zpravidla dochází ke změně k lepšímu s trvalým účinkem.

Jak bude konzultace probíhat?

V úvodu konzultace mě krátce seznámíte se svým problémem (nebo cílem) a dohodneme se na zadání, tj. jakého výsledku chcete dosáhnout. Poté spolu povedeme cílený rozhovor a při tom budeme jemným poťukáváním na akupresurní body pracovat s Vaším energetickým systémem až do cílené změny stavu.

Budu muset užívat nějaké preparáty?

Nikoliv. Dostanete však návod, a v rámci konzultace se naučíte, jak samostatně pracovat se svým problémem i v domácím prostředí kdykoli si to vyžádá situace až do doby, než bude proces ukončen a problém vyřešen nebo cíl dosažen. 

Nahoru